محصولات خانه خلاق و نوآوری

محصولات خانه خلاق و نوآوری

Digital marketing bootcamp

بوت‌کمپ دیجیتال مارکتینگ

۲ جلسه (۱۴ ساعت) آموزش
0 دانشجو
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Introductory Python

دوره پایتون مقدماتی

۵ جلسه (۱۵ ساعت) آموزش
0 دانشجو
رایگان
Digital marketing

دوره دیجیتال مارکتینگ

۴ جلسه ( ۶ ساعت) آموزش
0 دانشجو
رایگان
Artificial intelligence bootcamp

بوت‌کمپ هوش مصنوعی

۲ جلسه (۱۴ ساعت) آموزش
0 دانشجو
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Artificial intelligence

دوره‌ هوش مصنوعی

۵ جلسه (۱۰ ساعت) آموزش
0 دانشجو
رایگان
Physics and astronomy

دوره فیزیک و نجوم

۵ جلسه(۸ ساعت) آموزش
0 دانشجو
رایگان
Biology and medical

دوره زیست و پزشکی

۵ جلسه (۸ ساعت) آموزش
0 دانشجو
رایگان
Future engineers

دوره مهندسین آینده

۲۰ ساعت (۱۰ جلسه) آموزش
0 دانشجو
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Biology and medical science

دوره زیست و پزشکی

۱۲ ساعت (۶ جلسه) آموزش
0 دانشجو
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Artificial intelligence

دوره هوش مصنوعی برای همه

۱۲ ساعت (۶ جلسه) آموزش
0 دانشجو
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Business Development

مسترکلاس خلق و توسعه کسب و کار

۲۰ ساعت (۱۰ جلسه) آموزش
0 دانشجو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Digital marketing

دوره مقدماتی دیجیتال مارکتینگ
دوره اول و دوم متوسطه

12 ساعت آموزش
0 دانشجو
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Space structures

دوره ایدومتر (سازه‌های فضایی)
دوره اول و دوم متوسطه

7.5 ساعت آموزش
0 دانشجو
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
energy engineering4

دوره ایدومتر (علوم زیر میکروسکوپ)
دوره دوم ابتدایی

۶ ساعت آموزش
0 دانشجو
۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
energy engineering3

دوره ایدومتر (سازه‌های آبی)
دوره دوم ابتدایی

۶ ساعت آموزش
0 دانشجو
۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
energy engineering2

دوره ایدومتر (سازه‌های خورشیدی)
دوره دوم ابتدایی

۶ ساعت آموزش
0 دانشجو
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

هوش مصنوعی برای همه
13 تا 18 ساله

3 ساعت آموزش
0 دانشجو
۶۵۰,۰۰۰ ریال
preloader