معرفی زبدگان المپیاد کدنویسی
وارثین

آخرین محصول

شبیه ساز کنکور سراسری

شروع از : 74,400 تومان
زمان برگزاری: 13 خرداد ماه 1400، 27 خرداد ماه 1400
نمایش سریع محصول

ارزشیابی جامع دروس نیم سال اول و دوم (یک مرحله)

شروع از : 26,250 تومان
زمان برگزاری:  23 اردیبهشت ماه 1400
نمایش سریع محصول

بسته ارزشیابی مرور و جمع بندی نیم سال دوم

شروع از : 69,300 تومان
زمان برگزاری:  14 اسفند ماه 1399، 26 فروردین ماه 1400، 9 اردیبهشت ماه 1400
نمایش سریع محصول

ارزشیابی جامع دروس نیم سال اول و دوم (یک مرحله)

26,000 تومان
زمان برگزاری:  23 اردیبهشت ماه 1400
نمایش سریع محصول

بسته ارزشیابی مرور و جمع بندی نیم سال دوم

شروع از : 52,800 تومان
زمان برگزاری:  14 اسفند ماه 1399، 26 فروردین ماه 1400، 9 اردیبهشت ماه 1400
نمایش سریع محصول

آزمون جامع دروس نیم سال اول و دوم دوازدهم

شروع از : 38,750 تومان
زمان برگزاری:  9 اردیبهشت ماه 1400
نمایش سریع محصول

آمادگی امتحان نیم سال دوم

شروع از : 26,250 تومان
زمان برگزاری:  26 فروردین ماه 1400
نمایش سریع محصول

آمادگی امتحان نیم سال دوم

شروع از : 20,000 تومان
زمان برگزاری:  26 فروردین ماه 1400
نمایش سریع محصول

بسته مرور و جمع بندی نیم سال دوم دوازدهم و مرور و جمع بندی دروس یازدهم

شروع از : 102,300 تومان
زمان برگزاری:   16 بهمن ماه 1399,   14 اسفند ماه 1399,   26 فروردین ماه 1400
نمایش سریع محصول

بسته مرور و جمع بندی نیم سال اول دوازدهم و مرور و جمع بندی دروس دهم

شروع از : 102,300 تومان
زمان برگزاری:   8 آبان ماه 1399,   13 آذرماه 1399,   25 دی ماه 1399
نمایش سریع محصول

کارگاه های مهارتی

شگفتانه

آموزش طراحی و نقاشی در موضوعات مختلف

شروع از : 280,000 تومان180,000 تومان
نمایش سریع محصول
شگفتانه

کلاس آنلاین آموزش روبیک (مقدماتی)

120,000 تومان 60,000 تومان
نمایش سریع محصول
شگفتانه

دوره آنلاین برنامه نویسی مقدماتی

435,000 تومان 261,000 تومان
استاد: هادی قاسمی                                          شروع 12 مرداد به صورت آنلاین
نمایش سریع محصول
شگفتانه

کلاس آنلاین آموزشی (1,2) ICDL

100,000 تومان50,000 تومان
نمایش سریع محصول
شگفتانه

کلاس آنلاین آموزش فتوشاپ

شروع از : 120,000 تومان60,000 تومان
نمایش سریع محصول
شگفتانه

کلاس آنلاین آموزش عکاسی (مقدماتی)

150,000 تومان 75,000 تومان
نمایش سریع محصول
شگفتانه

کلاس آنلاین آموزش تدوین

شروع از : 120,000 تومان60,000 تومان
نمایش سریع محصول
شگفتانه

خدمات علمی درسی

شگفتانه

پیش خوانی ریاضی و فیزیک پایه دهم

100,000 تومان 50,000 تومان
نمایش سریع محصول
شگفتانه

مجموعه همایش شُستِه رُفته!

50,000 تومان 30,000 تومان
نمایش سریع محصول

شبیه ساز کنکور سراسری

شروع از : 74,400 تومان
زمان برگزاری: 13 خرداد ماه 1400، 27 خرداد ماه 1400
نمایش سریع محصول

بسته مرور و جمع بندی نیم سال دوم دوازدهم و مرور و جمع بندی دروس یازدهم

شروع از : 102,300 تومان
زمان برگزاری:   16 بهمن ماه 1399,   14 اسفند ماه 1399,   26 فروردین ماه 1400
نمایش سریع محصول

بسته مرور و جمع بندی نیم سال اول دوازدهم و مرور و جمع بندی دروس دهم

شروع از : 102,300 تومان
زمان برگزاری:   8 آبان ماه 1399,   13 آذرماه 1399,   25 دی ماه 1399
نمایش سریع محصول

بسته جمع بندی دروس دهم و یازدهم

شروع از : 102,300 تومان
زمان برگزاری:   23 مردادماه 1399,   20 شهریورماه 1399,   10 مهرماه 1399
نمایش سریع محصول

بسته ارزشیابی مرور و جمع بندی نیم سال دوم

شروع از : 69,300 تومان
زمان برگزاری:  14 اسفند ماه 1399، 26 فروردین ماه 1400، 9 اردیبهشت ماه 1400
نمایش سریع محصول

بسته ارزشیابی مرور و جمع بندی نیم سال دوم

شروع از : 52,800 تومان
زمان برگزاری:  14 اسفند ماه 1399، 26 فروردین ماه 1400، 9 اردیبهشت ماه 1400
نمایش سریع محصول

مسابقات علمی درسی

لیگ علمی دانش آموزی گیتا

20,000 تومان
یگ علمی دانش آموزی گیتا، مجموعه ای از مسابقات ویژه دانش آموزان می باشد که در جهت شناسایی استعدادهای برتر علمی، معرفی ایشان به شبکه علمی، آموزشی و بازار کار کشور از سوی مرکز نوآوری ژئوماتیک گیتا با همکاری اتحادیه انجمن های اسالمی دنش آموزان در سطح کشور برگزار می گردد.
نمایش سریع محصول