کلاس های آفلاین (تجربی – دوازدهم) آذر00

فیلم های آموزشی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی در این صفحه قرار می گیرد.

این صفحه در حال بروزرسانی می باشد.

شیمی

فصل اول بخش اول
فصل اول بخش دوم
فصل دوم بخش اول
فصل دوم بخش دوم
فصل دوم بخش سوم
فصل دوم بخش چهارم
فصل دوم بخش پنجم
فصل دوم بخش ششم
فصل دوم بخش هفتم
فصل دوم بخش هشتم
فصل دوم بخش نهم
فصل دوم بخش دهم
فصل دوم بخش یازدهم
فصل دوم بخش دوازدهم
فصل دوم بخش سیزدهم

فیزیک

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم

ریاضی

بخش پذیری
حل نمونه سوال
جمع بندی مثلثات

عربی

درس اول
درس دوم

زیست

قسمت اول
قسمت دوم

فارسی

نمونه سوال 1
نمونه سوال 2
نمونه سوال 3
preloader