کلاس های آفلاین (تجربی – یازدهم) آذر00

فیلم های آموزشی پایه یازدهم رشته علوم تجربی در این صفحه قرار می گیرد.

در حال به روز رسانی …

شیمی

فصل اول- بخش اول 1
فصل اول- بخش اول 2
فصل اول- بخش اول 3
فصل اول- بخش اول 4
فصل اول- بخش اول 5
فصل اول- بخش اول 6
فصل اول- بخش دوم 1
فصل اول- بخش دوم 2
فصل اول- بخش دوم 3
فصل اول- بخش دوم 4
فصل اول- بخش دوم 5
فصل اول- بخش دوم 6
فصل اول- بخش سوم 1
فصل اول- بخش سوم 2
فصل اول- بخش سوم 3
فصل اول- بخش سوم 4

فیزیک

درس 1
درس 2

ادبیات

درس 1
درس 2
درس 3
درس 5
درس 6
حل نمونه سوال

عربی

درس 1
درس 2

ریاضی

تابع وارون
تساوی دو تابع
معادله درجه 2
معادله گویا و گنگ
هندسه مختصاتی
فصل 2

زبان

درس 1

زیست

preloader