کلاس های آفلاین (ریاضی – یازدهم) آذر00

فیلم های آموزشی پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک در این صفحه قرار می گیرد.

این صفحه در حال بروزرسانی می باشد.

شیمی

فصل اول- بخش اول 1
فصل اول- بخش اول 2
فصل اول- بخش اول 3
فصل اول- بخش اول 4
فصل اول- بخش اول 5
فصل اول- بخش اول 6
فصل اول- بخش دوم 1
فصل اول- بخش دوم 2
فصل اول- بخش دوم 3
فصل اول- بخش دوم 4
فصل اول- بخش دوم 5
فصل اول- بخش دوم 6
فصل اول- بخش سوم 1
فصل اول- بخش سوم 2
فصل اول- بخش سوم 3
فصل اول- بخش سوم 4

آمار و احتمال

فصل 1 - گزاره ها
فصل 2 - احتمال شرطی
فصل 2 - یادآوری احتمال

عربی

درس 1
درس 2

ریاضی

تابع وارون
تساوی دو تابع
معادله درجه 2
معادله گویا و گنگ
هندسه مختصاتی

ادبیات

درس 1
درس 2
درس 3
درس 5
درس 6
حل نمونه سوال

زبان

درس 1
preloader