فرمول 1

محتوای آموزشی این بسته شامل:

  • آزمون های تستی جامع(آنلاین)،
  • فیلم های آموزشی با قابلیت دانلود،
  • مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی،
  • سامانه پرسش و رفع اشکال با دبیران،
  • آزمون های تشریحیِ هدایت تحصیلی و استعدادسنجی،
  • آزمون های درس به درس و پوشه کار
  • و برگزاری وبینار آموزشی و انگیزشی می‌باشد.
نوع عضویت مبلغ/ریال
دانش آموزان عضو قرارگاه ملی جدید و قدیم رایگان
دانش آموزان عضو انجمن اسلامی 1.300.000
عموم دانش آموزان 4.500.000