وبینار نحوه مطالعه در ماه رمضان

  • مدرس: مهندس صادقی آزاد
  • مکان: اسکای روم

  • عموم دانش آموزان: 60.000 - 40.000 تومان
  • دانش آموزان عضو انجمن اسلامی: رایگان

جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 14

پایه یازدهم: جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 16 الی 17

پایه دوازدهم: جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 18 الی 19

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.