جمع بندی تیزهوشان ویژه پایه نهم

  • 6 جلسه ریاضی
  • 7 جلسه استعداد تحلیلی
  • 6 جلسه علوم
  • 5 جلسه ادبیات
  • 4 مرحله آزمون

  • عموم دانش آموزان: 1200000
  • دانش آموزان عضو انجمن اسلامی 720000 (40% تخفیف)

3 فروردین ماه 1400

 تاریخ برگزاری:

☑️جلسه اول:

پنج شنبه 5 فروردین ساعت 18:45 - 12:30 (4 زنگ)

☑️جلسه دوم:

جمعه 6 فروردین ساعت 18:45 - 12:30 (4 زنگ)

☑️جلسه سوم:

شنبه 7 فروردین ساعت 18:45 - 12:30 (4 زنگ)

☑️جلسه چهارم:

یک شنبه 8 فروردین ساعت 18:45 - 12:30 (3 زنگ+ آزمون)

☑️جلسه پنجم:

دو شنبه 9 فروردین ساعت 18:45 - 12:30 (3 زنگ+ آزمون)

☑️جلسه ششم:

سه شنبه 10 فروردین ساعت 18:45 - 12:30 (3 زنگ+ آزمون)

☑️جلسه هفتم:

چهارشنبه 11 فروردین ساعت 18:45 - 12:30 (3 زنگ+ آزمون)