شکوفا شو (کلاس های مهارتی)

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان (واحد خواهران)
ویژه دختران متوسطه اول - متوسطه دوم
کلاسها به صورت مجازی و رایگان در فضای اسکای روم برگزار می شود.

30 مرداد 1400

تاریخ شروع کلاسها: از 26 تیر ماه تا پایان مرداد ماه

**کلاس: پته دوزی: روزهای شنبه
تاریخ برگزاری از 26 تیر ماه

کلاس: تدوین با نرم افزارهاۍ موبایلی: روزهای دوشنبه
تاریخ برگزاری از 28 تیرماه

کلاس: نمد دوزی :روزهای چهارشنبه
تاریخ برگزاری از 30 تیرماه

ساعت کلاسها: 17:30 تا 18:30

شکوفا شو (کلاس های مهارتی)

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان (واحد خواهران)
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .