کشت بافت گیاهی هیجان انگیز و کاربردی

مقطع: متوسطه اول و دوم
مدرس: الهام تقی پور

آزاد: 40 هزار تومان

دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن اسلامی: 35 هزار تومان

25 اردیبهشت ماه 1400

  • 25 اردیبهشت ماه 1400
  • ساعت 15

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.