کلاس های آنلاین شب امتحانی

استاد نام درس ساعت تاریخ
شاهین جعفری فیزیک 3تا9 جمعه 31/2/1400
میلاد حسین نژاد ادبیات 3تا6 1شنبه2/3/1400
سامان اسپهرم گسسته 3تا6 5شنبه6/3/1400
مانی محسنی ریاضی تجربی 6تا9 5شنبه6/3/1400
بهنام سرهنگی ریاضی انسانی 3تا9 شنبه8/3/1400
حیدربکی عربی 3تا6 3شنبه11/3/1400
عرفان تهرانی زیست 3تا6 شنبه15/3/1400
هادی خادمی حسابان 6تا9 شنبه15/3/1400
عرفان تهرانی زیست 3تا6 1شنبه16/3/1400
هادی خادمی حسابان 6تا9 1شنبه16/3/1400
سادات رسول زبان 3تا6 3شنبه18/3/1400
سامان اسپهرم هندسه 3تا6 شنبه22/3/1400

 

عموم دانش آموزان: 40 هزار تومان

دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن اسلامی: رایگان

8 خردادماه 1400

26 اردیبهشت ماه 1400

متاسفانه زمان ثبت نام در این طرح به پایان رسیده است.