اردوی علمــــــــی نــــوروز 1400

صفحه اصلی
معرفی اردوی علمی نوروز 1400

  • مدت زمان اردو 9 شبانه روز می‌باشد (چهارم فروردین الی دوازدهم فروردین)
  • هزینه در نظر گرفته شده برای وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار، شام و دو میان وعده است.
  • هر روز به مدت دو ساعت پشتیبان مربوطه به سوالات دانش آموزان پاسخ می‌دهد.
  • پیگیری درسی دانش آموزانی که در طرح مجازی شرکت میکنند از طریق گروه رفع اشکال و دوبار تماس تلفنی در روز می‌باشد.
  • در طول مدت اردو علمی، آزمون آنلاین روزانه برگزار می‌شود.
  • مجموعه سوالات تستی به دانش آموزان داده می‌شود.
  • برنامه مطالعاتی به مدت 15 روز به دانش آموزان داده می‌شود که ۶ روز آن مطالعه در منزل است.

اردوی علمی نوروز 1400