یکی از عناصر اصلی نهمین دوره جشنواره نمایشگاه های مدرسه انقلاب، مهارت است. با توجه به این مسئله لازم است قبل از برپایی نمایشگاه دانش آموزان با مراجعه به بخش آموزش سایت مدرسه انقلاب نسبت به دریافت فایل های آموزشی بارگذاری شده بر اساس قالب های مورد نظر این دوره از نمایشگاه اقدام نموده و مهارت لازم را جهت تولید یک محصول قابل عرضه در فضای مجازی به دست آورند.
مزایا و ضرورت مهارت در فضای مجازی:
– تغییر نقش دانش آموز منفعل به دانش آموز فعال
– افزایش انگیزه لازم در دانش آموزان برای حضور در عرصه های مختلف
– ایجاد روحیه تشکیلاتی-انقلابی و فعال شدن جنبش دانش آموزی
– گسترش دایره اثرگذاری و نقش آفرینی دانش آموز ماهر
– استفاده بهینه و موثر از مدت زمان حضور دانش آموز