خلاق شو (کارگاه خلاقیت)

ویژه دختران متوسطه اول و متوسطه دوم
اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان (واحد خواهران)
کلاسها به صورت مجازی و رایگان در فضای اسکای روم برگزار می شود.

30 مرداد 1400

روزهای یکشنبه
مورخ 27 تیرماه تا پایان مرداد
ساعت 9:30 تا 10:30
در اسکای روم

خلاق شو (کارگاه خلاقیت)

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان (واحد خواهران)
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .