صفحه اصلی

  • ویژه پسران یازدهمی
  • مدرس: جناب آقای مهندس صادقی آزاد
  • مکان: اسکای روم

  • عموم دانش آموزان: 40.000 تومان
  • عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان: رایگان

5 اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت 9 صبح

  • زمان: 5 اردیبهشت ۱۴۰۰
  • ساعت: 16 الی 17

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.