وبینار انتخاب رشته

ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
هر سه رشته (دختران - پسران)
شرکت در همایش های انتخاب رشته رایگان می باشد.
این دوره به صورت مجازی در بستر اسکای روم برگزار می شود.

شنبه 2 مرداد ماه 1400 - ساعت 9 صبح

شنبه 2 مرداد ماه 1400 - ساعت 17:30

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.