دوره تفکر طراحی روشی سازمان یافته برای شناخت مسایل در زمینه های مختلف و تلاش برای پیدا کردن راه حلی خلاقانه برای آن‌هاست. که در کنار علم و فناوری زمینه خلاقیت را به گونه‌ای گسترده فراهم می‌سازد. از این رو آشنایی با تفکر طراحی برای نوجوانان و جوانان امری بسیار ضروری است. آن ها می‌توانند با حل مسئله در جهت برآورده کردن نیازها، خلاقیت و مهارت‌های خود را توسعه دهند و نیز با این نکته آشنا شوند که نوآوری برای رفع یک نیاز، می‌تواند به توسعه کسب و کار و کارآفرینی منجر شود.

مدرس دوره:

دکتر یحیی تابش

بیش از ۳۰ سال در دانشگاه صنعتی شریف به عنوان هیات علمی، رییس دانشکده علوم ریاضی و مرکز محاسبات فعالیت داشته است. عضو هیات موسس دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی هستند و در حال حاضر به عنوان استاد مدعو دانشگاه برکلی و استنفورد به فعالیت‌های پژوهشی از قبیل حل مسئله و یادگیری هوشمند مشغول می باشند. جایزه اردوش در سال ۲۰۱۰ برای فعالیت موثر در زمینه توسعه آموزش علوم ریاضی و حل مسئله به ایشان اهدا شد.

زمان برگزاری:

17 آذرماه 1399 – ساعت 18