تعیین گروه خونی

مقطع: متوسطه اول و دوم
مدرس : حدیث مهدیه بروجنی - کارشناسی ارشد نانوبیومیمتیک

هزینه کارگاه: ۳۰هزار تومان

23 تیرماه 1400

17 تیرماه 1400 - ساعت ۱۱

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.