ایونت چیست؟

ایونت یا رویداد حرفه ای ، برگزاری همایش ، سخنرانی یا کارگاه برای ارتقا دانش یا معرفی محصولات است.ایونت ها با اهداف خاص و برای گروه مخاطبان خاص طراحی و برگزار می شوند.