نحوه مطالعه در امتحانات نهایی

ویژه دوره دوازدهم

پسران و دختران

مدرس: جناب آقای مهندس صادقی آزاد

مکان: اسکای روم

  • عموم دانش آموزان: 40.000 تومان
  • عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان: رایگان

16 اردیبهشت 1400 ساعت 23:00

  • زمان: 17 اردیبهشت 1400
  • ساعت: 15:00

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.