صفحه اصلی

  • ویژه دختران یازدهمی
  • مدرس: جناب آقای مهندس صادقی آزاد
  • و حضور ویژه: جناب آقای دکتر صمیمی مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهر تهران
  • مکان: اسکای روم

  • عموم دانش آموزان: 40.000 تومان
  • عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان: رایگان

 

۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت 9 صبح

  • زمان: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • ساعت: ۱۵ الی ۱۷

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.