پاتوق بامعرفتها (پسران)

نشست کارگاهی یک روزه ویژه پسران متوسطه اول و متوسطه دوم
با حضور استاد بر جسته حوزه و دانشگاه

ویژه مقطع: متوسطه اول و دوم
تاریخ برگزاری: 24 تیرماه
ساعت برگزاری: 18:45
ویژه پسران عضو انجمن اسلامی
در فضای مجازی اسکای روم (لینک پس از ثبت نام برای شما قابل مشاهده خواهد بود)

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.