پاتوق بامعرفتها (دختران)

نشست کارگاهی دو روزه ویژه دختران متوسطه اول و متوسطه دوم
با حضور اساتید بر جسته حوزه و دانشگاه

هزینه ثبت نام: رایگان
ویژه مقطع: متوسطه اول و دوم
تاریخ برگزاری: 21 و 22 تیرماه
ساعت: 18:45
ویژه دختران عضو انجمن اسلامی
در فضای مجازی اسکای روم (لینک پس از ثبت نام برای شما قابل مشاهده خواهد بود)

متاسفانه زمان ثبت نام به پایان رسیده است.