لینک ورود به کلاس

جلسه چهارم: 16 بهمن‌ماه 99 – ساعت 16

با گزینه مهمان وارد شوید

زمان برگزاری:

  • جلسه دوم: مطالعه مطلوب در کرونا

تاریخ 18دی ماه ساعت 16

  • جلسه سوم: چگونه یک آزمون خوب بدهیم؟

25 دی ماه ساعت 16

  • جلسه چهارم: روش مطالعه صحیح

16 بهمن ماه ساعت 16

  • جلسه پنجم: عوامل برهم زننده تمرکز

7 اسفند ماه ساعت 16

  • جلسه ششم: جمع بندی عیدانه

28 اسفند ساعت 16

ارائه توسط: آقای حسن مشهدی (مشاور کنکور و راهنمای تحصیلی)