مدرس: باحضور استاد سید رضا میر رضوی

دبیر مدارس سمپاد مشهد

ویژه پسران یازدهمی  ریاضی و تجربی

زمان برگزاری:

حسابان: یکشنبه ۷ دی ماه ساعت۲۱
ریاضی۲: دوشنبه ۸ دی ماه ساعت۲۱

به صورت مجازی در بستر اسکای روم