• هر دوره 8 جلسه 1ساعت و 30 دقیقه معادل 12 ساعت آموزش
  • در کنار هر دوره یک دوره 4ساعته آموزش فنون تدریس به صورت رایگان برای هنرجویان برگزار می‌شود.
  • در پایان هر دوره از نفرات برتر برای همکاری دعوت می‌شود.
  • به تمامی هنرجویان، گواهی پایان‌دوره داده می‌شود.

20 درصد تخفیف برای شرکت‌کنندگان این دوره ها، جهت ثبت نام در دوره روانشناسی بازی

  • آخرین مهلت ثبت نام: 29 آبان ماه 1399
  • شروع دوره: هفته اول آذرماه