اهداف دوره: افزایش سطح سواد رسانه‌ای معلمین، والدین و دانش آموزان و ارتقاء فرهنگ کاربری جامعه
نحوه برگزاری: 1- آنلاین 2- حضوری
زمان ثبت نام: ۱۵ مهرماه ۹۹ الی ۱۰ آبان‌ماه
شروع دوره: از ۱۵ آبان‌ماه به مدت سه روز

فرآیند:

  • آشنایی با مفاهیم کاربردی سواد رسانه
  • تهدیدات و فرصتهای فضای مجازی
  • امنیت در شبکه های اجتماعی
  • رژیم مصرف رسانه
  • آموزش تفکر نقاد در فضای مجازی
  • تحلیل انیمیشن

دوره آموزشی شامل 4 ساعت (2جلسه)

جلسات
سرفصل
موضوعات ارائه شده
جلسه اول سواد دیجیتال امنیت کاربری
جلسه دوم رفتار رسانه‌ای رژیم مصرف رسانه

دوره آموزشی شامل 8 ساعت (4 جلسه)

جلسه اول سواد دیجیتال امنیت کاربری
جلسه دوم سواد رسانه بازی‌های اینترنتی
جلسه سوم رفتار رسانه‌ای رژیم مصرف رسانه
جلسه چهارم رفتار رسانه‌ای تکنیک‌های اقناعی

دوره آموزشی شامل 18 ساعت (9 جلسه)

جلسه اول سواد دیجیتال امنیت کاربری
جلسه دوم سواد رسانه سیر مطالعاتی انیمیشن
جلسه سوم سواد رسانه بازی‌های اینترنتی
جلسه چهارم رفتار رسانه‌ای نسل هزاره سوم
جلسه پنجم رفتار رسانه‌ای سه مرحله 7 سال تربیت رسانه
جلسه ششم رفتار رسانه‌ای رژیم مصرف رسانه
جلسه هفتم رفتار رسانه‌ای اصول مدیریت رسانه
جلسه هشتم رفتار رسانه‌ای تکنیک‌های اقناعی
جلسه نهم آزمون پایان ترم ارائه گواهینامه شرکت در دوره