راهنمای ثبت نام

  • ثبت نام در آزمون ازساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1 خرداد تا ساعت 4 بامداد پنچ شنبه 8 خرداد ادامه دارد.
  • شرکت در آزمون ازساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 9 خرداد تا ساعت 20 همان روز ادامه خواد داشت.
  • نام کاربری کد ملی (بدون صفر ابتدا)و رمزعبور، شماره همراه شما میباشد.
  • قبل از آزمون چرک نویس، ماشین حساب و خودکار تهیه فرمایید.