• مزایای تحلیل آزمون
  • بهترین زمان تحلیل آزمون
  • روش تحلیل انواع دروس
  • مراحل و اولویت‌های تحلیل سؤالات
  • تحلیل کیفی و مسائل روانی آزمون

ارائه توسط: آقای حسن مشهدی (مشاور کنکور و راهنمای تحصیلی)

زمان: جمعه 21 آذرماه 1399 ساعت 16