دانشی که زیست شناسی به ما میدهد، میتواند در حل کردن بسیاری از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم به ما کمک کند. یک بیوتکنولوژیست کسی است که برای مشکلات انسان و تکنولوژی دنبال راه حل های زیستی است. حالا این مشکلات میتواند درمان یه بیماری ژنتیکی باشد، یا افزایش بازده در یک استخر پرورش میگو. طراحی یک گیاه تراریخته خوب، یا تولید واکسن و غذا برای دام و طیور. از تولید مواد با ارزش توی باکتری ها گرفته، تا تولید سوخت های جایگزین بوسیله جلبک ها. توی این دوره به دنبال این هستیم با مسائل مختلف و کارهایی که یک بیوتکنولوژییست یا مهندس ژنتیک میتواند انجام دهد بیشتر آشنا شویم.

سخنران: محمدجواد مقراضی

طلای جهانی المپیاد جهانی زیست ۲۰۱۷ انگلستان، عضو کمیته علمی المپیاد جهانی زیست ۲۰۱۸ ایران، همراه تیم ایران در المپیاد جهانی زیست ۲۰۱۹ مجارستان. طلای کشوری المپیاد زیست ۹۵. دانشجوی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران. مدرس المپیاد در مدارس مختلف استعدادهای درخشان.

زمان برگزاری:

پنج شنبه 11 دی ماه 1399 – ساعت 17